Arvato CRM Elazığ lokasyonu, yüzde 61 kadın çalışanıyla dikkat çekiyor.


Arvato CRM Türkiye’nin 2011 yılının Nisan ayında hizmete açtığı Elazığ lokasyonu, 2019 yılı itibariyle, 5 proje, 650 kapasite ve %98 doluluk oranı ile faaliyetini sürdürüyor. Büyüme planı çerçevesinde 2019 hedefi ise toplam çalışan sayısını 850’ye çıkarmak.

 

Elazığ’da bölge ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı ile dikkat çeken lokasyona dair sorularımızı, müşteri temsilcisi olarak başladığı çağrı merkezinde kendisine sunulan kariyer fırsatlarını değerlendirerek, operasyon ve lokasyon yöneticiliğine kadar yükselen Onur Geyik yanıtladı.

Yeni bir yatırım için Elazığ tercih edilme sebebi neydi?

Yatırımlarımızı yaparken, ulaşım kolaylığı, merkezi olması, genç nesil ve okuma yazma oranı ile şehirde üniversite olması gibi kriterleri değerlendiriyoruz. Elazığ; ulaşımı kolay, bulunduğu bölgede merkezi bir konumda olan bir şehir. Genç nesil oranı ve okuma yazma oranı yüksek. Aynı zamanda şehirde bulunan üniversite çalışan kaynağı açısından çok önemli bir faktör. Elazığ şehri Anadolu halkının sıcak , samimi ve çalışkan özelliklerini barındıran örnek bir şehirdir. Anadolu kültüründen gelen misafirperverlik, müşteri memnuniyeti için çok önemli bir etken.

Büyükşehirlere göre kıyasladığınızda Elazığ’da hizmet veriyor olmanın sizin için artı ve eksi yönlerini değerlendirir misiniz?

Ulaşımın rahat olması, kültürün getirisi olarak halkın işi sahiplenip özveri ile çalışması Elazığ’da çalışmanın avantajlarıdır. Diğer yandan ise, şehirde aileler çocuklarını öncelikle devlet dairelerinde çalışmasını istiyor ve böyle yönlendiriyor. Genç nesli bu yönde eğitimlere ve başvurulara teşvik ediyor. Ancak çalışanlarımız bizi tercih ettiklerinde uzun soluklu bir kariyer planı yapabileceklerini görüyorlar.

Kaç müşteri temsilcisi hizmet veriyor. Çalışanlarınızın profilinden bahseder misiniz?  750müşteri temsilcisi ile hizmet veriyoruz. Çalışanlarımızın; %26 önlisans mezunu, %58’i lise mezunu, %16’sı ise lisans mezunudur.

Elazığ Lokasyonumuzda çalışanlarımızın %61’i kadın. Vardiya çeşitliliği olmasına rağmen ilde Arvato CRM Türkiye’ye olan güven neticesinde kadın çalışan personel oranımız diğer kurumlara göre daha yüksektir.

Ayrıca %51 oranında 25 yaş ve altı personelimiz bulunmaktadır. Şirket bünyesinde kurmuş olduğumuz şeffaf iletişim, çalışanlarımız tarafından iletilen öneri-taleplerin en hassas şekilde değerlendirilmesi, motivasyonel organizasyonlar, maaş ve primlerin düzenli olarak yatırılması özellikle genç kesimin bizi tercih etme sebeplerinden biridir.

Elazığ ekibimiz; iş bilinci ve sahiplenmesi yüksek, gelişime açık ve istekli, motivasyonu her daim yüksek olan bir ekiptir.

Bölgede ileriyle yönelik kapasite artışı veya farklı yatırım planlarınız var mı?  

Arvato CRM Türkiye, kurulduğu 2004 yılından beri sürekli büyümeye ve lokasyon yatırımı yapmaya devam etmektedir. Bugün itibari ile Türkiye’de 8 lokasyonun ile hizmet vermektedir. Bu yıl içerisinde yeni lokasyon yatırımlarını ve mevcut lokasyonlarda büyümeyi planlarına dahil etmiştir. Elazığ lokasyonu özelinde hem toplam kapasiteyi arttırmak hem de çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik yatırımlar planlanmıştır.

İşe alım ve eğitim süreçlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz?  

Arvato CRM Türkiye vizyon ve misyonuna uygun, kariyer hedefi olan, ekip çalışmasına yatkın, gelişime açık çalışma arkadaşlarını tercih ediyoruz.

Kamu kuruluşları ve özel sektör ile işbirlikleriniz bulunuyor mu? Ne gibi işbirlikleri gerçekleştiriliyor.

İş-Kur, Belediye ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile dönemsel olarak işe alım süreçlerinde iş birliği yapmaktayız. Üniversite ile de ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.

Elazığ’ın sosyal ve ekonomik hayatına ne gibi katkıları oldu. Bölge halkının yaklaşımı nasıl?

Yarattığımız istihdam ile Elazığ’ın en büyük işvereniyiz. Kurum içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz kişisel gelişim eğitimleri, motivasyonel organizasyonlar, kariyer planlaması için verilen birebir koçluk seansları gibi, çalışanlarımızın gelişimini hedefleyen faaliyetler kişilerin gelişimine katkı sağlarken, toplum içerisinde de kendilerini daha iyi ifade etmelerine, daha yüksek gelir seviyesine ulaşabilmelerine destek oluyor. İstihdam sağlamamızın yanı sıra yapmış olduğumuz bir çok etkinlik ile bölge esnafına da destek vermekteyiz.

 

Onur Geyik: Lokasyon ve Operasyon Müdürü

2011’de Müşteri Temsilcisi olarak başladım, bugün 750 kişiden sorumluyum.

Arvato CRM Türkiye ailesine Mayıs 2011 itibariyle müşteri temsilcisi olarak Elazığ’da katıldım. 1,5 ay müşteri temsilciği yaptıktan sonra Takım Liderliği için açılan iç ilana başvurdum. Süreç sonrası Takım Lideri olarak yolculuğuma devam ettim. 16 ay boyunca takım lideri görevimde göstermiş olduğum performansdan dolayı Süpervizör (SPV) görevine getirildim ve yönetsel becerilerimi daha da geliştirme fırsatı buldum. Yaklaşık iki sene Operasyon Süpervizörlüğünden sonra; Speech Analitics kullananan, müşteri ile operasyon arasında bir köprü olan Backoffice Süpervizörlüğü görevini üstlendim. 1 sene bu görevi yerine getirdikten sonra üst segment abone çağrılarının karşılandığı Operasyonun sorumluluğu bana verildi. Bu görevimden 6 ay sonra Kıdemli Operasyon Süpervizörü olarak yolculuğuma devam ettim. Daha sonra görev aldığım operasyonda oldukça başarılı sonuçlara ulaştık, hedeflerimizin üzerinde bir performans gösterdik ve bunun sonucunda operasyonumuz büyüdü. Bu büyümeye istinaden organizasyonda yeni  bir müdür ihtiyacı doğması üzerine ben de başvurumu yaparak mülakatlara katıldım. Mülakat sonucu Ekim 2016 itibariyle Operasyon Müdürü olarak terfi ettim. Bu süreçlere adım atarken vazgeçtiğim zamanlar, yanlış mı yapacağım dediğim dönemler oldu ancak pes etmedim. Pes etmez ve kendi gücünüze inanırsanız başarı kaçınılmaz olacaktır.

Son 2,5 yıldır Elazığ lokasyonumuzda Inbound Operasyon Müdür’ü görevimi sürdüyorum. Ayrıca Ocak’18 itibariyle yeni bir pozisyon olarak tanımlanan Lokasyon Müdürü pozisyonunu da diğer görevlerime ek olarak yerine getirmekteyim. Yönetmiş olduğum operasyonda 300 kişiden, lokasyonda ise 750’den fazla kişiden sorumluyum. Yönettiğim operasyonda süpervisorlerimizin %66’sı kadın. Takım Lideri pozisyonunda da yaklaşık aynı oranda kadın çalışanımız var.

Ben de birçok kadın gibi kariyerime ilk başladığımda erkeklerin terfi, görevlendirme gibi konularda daha öncelikli olduğu düşüncesindeydim. Ancak genel uygulamların aksine Arvato’daki yapının farklı olduğunu gördüm. Takım Liderliği için başvuru yapmakta kararsız kaldığım dönemde yöneticilerim tarafından desteklendim. Ana etkenin kişisel performans ve yetkinlikler olduğunu, eşit fırsat ilkesi ile kadın erkek ayrımı yapılmaksızın kişilerin değerlendirileceği güveni bende oluştu. Başvurduğum tüm süreçlerde bu ilkenin uygulandığına tanık oldum. Arvato’da tüm çalışma arkadaşlarım eşit fırsat ilkesi ile tüm terfi süreçlerinin değerlendirildiğini biliyorlar. Arvato’da kariyerime devam ettikçe başvuru yaptığım her pozisyon için kadın-erkek ayrımı hiç aklımda olmadı. Bu nedenle içeriden yetişmiş bir yönetici olarak diğer arkadaşlarıma da örnek olmaya gayret ediyorum ve Arvato’da kariyer sahibi olmanın kişisel performans ve yetkinliğe dayalı olduğunu her platformda dile getiriyorum.

Size iş hayatımda bana ışık olan bir sözü de son olarak belirtmek isterim.  “Size inanan insanlarla çalışın, çünkü size inanırlarsa size yatırım yaparlar. Korku ve risk alma duygularını zorlarsanız gerçekten inanılmaz şeyler olabilir.” (Marissa Mayer, Ceo of Yahoo)