BLOCKCHAİN İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

BLOCKCHAİN İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Son zamanlarda, dijital para birimlerinin hayatımıza girmesiyle birlikte Blockchain teknolojisini sıkça duymaya başladık. Her ne kadar kripto paralarla özdeşleştirilse de blockchainin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor.

Blockchain basit anlatımıyla, bir veriyi elektronik ortamda şifreleyerek güvenli hale getirmeyi, içeriğinin değiştirilmeden ve güvenli bir şekilde transferini amaçlayan bir sistem. Üretimi ve transferi tamamen internet üzerinden gerçekleştirilen Bitcoin ile birlikte gündeme gelmesi de tam olarak bu sebepten kaynaklanıyor.

Aracısız her kullanıcının ağa bağlanabildiği bu yapı, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapmaya izin veriyor.  Ayrıca kurumlar açısından güvenlik konusunda önemli bir tasarruf sağlama potansiyeline sahip.

Bitcoin’deki başarısının ardından, kullanım alanları daha çok sorgulanmaya başlanan Blockchain, dosya paylaşımı ve haberleşme gibi işlemler için farklı sektörler tarafından keşfedilmeye ve kullanılmaya başladı bile.

Dünyada kullanımı yaygınlaşan bu teknolojinin Türkiye’deki kullanım alanları ise henüz çok sınırlı. Adının Bitcoin gibi yasal olarak tanımlanmamış bir değer ile özdeşleşmiş olması, kurumların bu konudaki temkinli yaklaşımın temelini oluşturuyor.

Bu konunun ülkemizdeki öncüsü olması beklenen finans sektörünün ise, işlemlerin daha güvenilir ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan bu teknolojiye olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu ilginin ve yatırımların artmasıyla blockchain kullanımının ülkemizde de yaygınlaşması bekleniyor.

Özellikle veri güvenliği konusunda bir devrim yaratan Blockchain’in müşteri deneyiminde de köklü değişiklikleri beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Başar Ertaç, NGN Yeni Teknolojiler Direktörü

Uluslararası ticarette büyük değişim yaratmasını bekliyoruz.

Blockchain teknolojisinin Bitcoin’deki başarısının ardından, pek çok kuruluş bu teknolojiyi başka hangi alanlarda kullanabiliriz sorusunu sormaya başladı. Sanal para ile beraber bu teknoloji sayesinde, kişiden kişiye, anlık dijital varlık transferi gerçekleştirilebilmektedir. Blockchain, finans (ticaret, ticari finans, uluslararası para transferi, bireysel bankacılık, sigorta vb.), sağlık (tıbbi kayıt yönetimi, hasta bakım yönetimi vb.) ve lojistik gibi pek çok sektörde etkin olacaktır. Kullanımı yaygınlaştığında etkisinin olmadığı bir alan kalmayacak, özellikle IoT alanındaki kullanımı yadsınamaz boyutlarda olacaktır.

Blockchain teknolojisinin uluslararası ticarette büyük değişim yaratmasını bekliyoruz. Bugün uluslararası ticarette işlemlerin uçtan uca gerçekleşmesinde pek çok oyuncu rol almaktadır. Örneğin; Türkiye’den Amerika’ya bir ürün ihraç edilmesi istendiğinde alıcı-satıcı, akreditif işlemleri için alıcı-satıcı-banka ve gümrük işlemlerinde lojistik firmaları sürece dahildir. Tüm bu işlemler haftalar sürmekte hatta sadece akreditif işlemleri bankalar arasında bir günden fazla zaman almaktadır. Bu şekilde çok partili bir süreçte, Blockchain sayesinde işlemler çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşecektir. Lojistik ve üretim sektörleri içinde de köklü değişimler görüyor olacağız.

Türkiye’de Blockchain teknolojisi henüz emekleme aşamasında

Türkiye’de Blockchain teknolojisi henüz emekleme aşamasında. Özellikle, regülasyonların ve kanunların oluşması için atılması gereken çok adım var. Bu teknoloji için kurumlar dışında start-up’lar da hatırı sayılır girişimler yapmaktadır. Ancak, tüm bunlar yeterli noktada değil, en büyük sebebi ise blockchain teknolojisinin ülkemizde genellikle Bitcoin ile beraber anılması nedeniyle kurumların bu teknolojiye mesafeli yaklaşımıdır. Finans sektörünün bu alandaki yazılım geliştirme yatırımlarını artırması ile blockchain kullanımının ülkemizde yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bu teknolojinin yaratacağı etki ve potansiyeli için benzetme yapmak gerekirse “internet öncesi ve internet sonrası” tabirinin “blockchain öncesi ve blockchain sonrası” şeklinde değişeceğini söyleyebiliriz.

Müşteri deneyimine en üst seviyede etki edeceği

Blockchain teknolojisinin güvenilirlik ve şeffaflık temelinde müşteri deneyimine en üst seviyede etki edeceği görüşündeyim. Müşteri sadakat programı ve ödüllendirmelerinin yeniden dizayn edileceğini göreceğiz. Özellikle müşteri temsilcisi performans ve verimliliklerinin takip ve analizlerine etkisi oldukça fazla olacaktır.

Öncelikle her aşamada şeffaflık olması yapılacak tüm işlemler için müşteriye güven vermek açısından değerli bir nokta olacaktır. Basitleşmiş ve otomatize olmuş süreçler verimliliği artıracaktır. Ancak teknolojinin günümüzde geldiği noktada regülasyon ve otoritenin tam olarak tanımlanma sürecinde olması yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Ayrıca kurumlar için tam olarak tanımlanmamış yol haritaları nedeni ile yapılacak yatırımların verimliği konusunda sorunlar yaşanabilir.

NGN olarak kurumların, blockchain ile kendi süreç ve iş yapış şekillerini dönüştürmekten ve bu yolculukta onlara eşlik etmekten mutluluk duymaktayız. Özellikle, globalde hayata geçirdiğimiz projelerdeki deneyimimizi ve tecrübemizi paylaşarak, ülkemizde blockchain teknolojisinin yaygınlaşması için tüm kaynaklarımızı kurumların hizmetine sunmaktayız.

Yapı Kredi Grup Direktörü Vedat Sencer Sözer

Blockchain’in bankalar için büyük potansiyeli bulunuyor

Blockchain, her ne kadar sanal paraların arkasında işleyen bir teknoloji olarak bilinse de aslında bunun çok daha ötesinde bir işleve sahip. İş süreçlerine doğru entegre edilmesi halinde birçok sektöre fayda sağlayacağını tahmin ediyoruz. Blockchain teknolojisi, merkezi bir mutabakat noktası yerine dağıtılmış bir yapı üzerinde çalışıyor. Bu yapı sayesinde her türlü onay, gözden geçirme veya ikincil kontrol için merkezi bir mutabakat noktasına duyulan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi başarılı bir şekilde kendi süreçlerine entegre edebilen kurumların belirli kontrol ve prosedür gerektiren işlemlerde hız kazanması bekleniyor.

 Blockchain teknolojisinin bilgi ve veri transferini hızlı ve güvenli bir şekilde yönetebilmesi nedeniyle bankacılık, hukuk, eğitim ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanılacağını düşünüyoruz.

Teknoloji uzun süredir finans dünyasının kalbinde yer almasına rağmen, son yıllarda finansal teknolojilerin rüzgarı daha hızlı esiyor. Blockchain’in de bankalar için büyük potansiyeli bulunuyor ve bu sektörde kullanılmaya başlanacağı ilk alanın uluslararası para transferleri olması bekleniyor. Bu alanda hem işlemlerin adetsel olarak fazlalığı hem de yüksek maliyetler nedeniyle blockchainin önemli avantajlar sunabileceğini düşünüyoruz.

Veri güvenliği için de önemli bir milat olacağını düşünüyoruz.

Blockchain teknolojisi, birçok iletişim ve iş yapış biçimini değiştirmeye hazırlanıyor. Blockchain bir iş süreci teknolojisi olması sebebiyle, çeşitli düzenlemelerle birçok farklı alana uygulanarak maliyet ve hız avantajı sağlayabilir. İhtiyaçların hızla daha kompleks ve beklentinin daha da yüksek hale geldiği finans sektöründe blockchain teknolojilerinin veri güvenliği için de önemli bir milat olacağını düşünüyoruz.

Türkiye’deki bankacılık sistemi, yüksek standartlardaki regülatif düzenlemelerle işliyor. Bankacılığın global standartları ile aynı seviyede regule edilen sektör, teknolojik gelişmelerin de taşıyıcısı durumunda. Bu durumun da bize oldukça büyük avantajları var. Blockchain’le beraber, teknoloji ve bankacılığın güncel ihtiyaçlarının ortak noktada buluştuğu alanda birçok iyileştirmeye kapı aralanacağını ifade edebiliriz.

Pilot çalışmalarımıza başladık

Bankacılık sektöründe blockchain teknolojisine dair bugün dünyada iki farklı anlayış söz konusu. Birincisi, blockchain’i öncelikli olarak para transferleri ve ödemeler için kullanıyor olmak. İkincisi ise para transferleri dışında kalan daha operasyonel işlemlerin ve kimlik tanıma gibi daha niş özelliklerin blockchain altyapısına taşınması. Biz Yapı Kredi olarak her iki yaklaşım üzerine de araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Blockchain üzerine çözüm sunan firmaların bazılarıyla pilot çalışmalar dahi yapmaya başladık. Özellikle kimlik tanıma ve müşteri olma süreçlerinde yeni hayata geçireceğimiz iyileştirmeleri blockchain yaklaşımı üzerine kurguluyoruz. Ayrıca, ana hissedarlarımızdan UniCredit ile iş birliği içerisindeyiz. UniCredit’in üye olduğu blockchain network know-how’ına da erişimimiz söz konusu. Bu araştırmalarımız sonucunda gerçekten verimli sonuçlar ortaya çıkmaya başladığı noktada hazırlığını sürdürdüğümüz çalışmalarımızı hayata geçirmeyi ve müşterilerimizle de paylaşmayı hedefliyoruz.