Çağrı Merkezi Yöneticileri için Rehber Niteliğinde Bir Kitap

Firmalar için kritik rolü olan çağrı merkezlerinin tüm süreçlerinin verimli
yönetilebilmesinde rehber niteliği taşıyan “Çağrı Merkezi Yöneticisi El Kitabı ”
Roberto Murat Özdemir imzasıyla Ceres Yayınları’ndan çıktı.

Günümüzde firmalar için rekabet farkı yaratmaktan çok bir zorunluluk haline gelen çağrı
merkezlerini detaylı biçimde anlatan “Çağrı Merkezi Yöneticisi El Kitabı” kalite
yönetiminden, çalışan bağlılığı yaratmaya; çağrı merkezi matematiğinden, performans
yönetimine tüm süreçleri detaylı biçimde açıklıyor. Murat Özdemir, sektöre ilkleri getiren
uzmanlığıyla bu kitabında, çağrı merkezi yöneticilerine verimli bir operasyon için yapılacak
işlerin listesini sunuyor. “Çağrı Merkezi Yöneticisi El Kitabı” kariyerini çağrı merkezinde
yönetici olarak sürdürmek isteyen müşteri temsilcileri, takım koçları, yönetici adayları için de
-kendilerini sürece hazırlamaları açısından- başvuru niteliğinde bir kaynak.

Roberto Murat Özdemir Kimdir?
20 yıldır profesyonel iş dünyasında bulunan yazar, Türkiye’de ilk kez banka ve finans
sektöründe tele-marketing projelerin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Sağlık sektöründe ilk
kez çağrı merkezi üzerinden tahsilatlı satış yapılabilir programını oluşturmuş ve sektöre
kazandırmıştır. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanlarında hizmet veren satış, pazarlama,
iletişim ve marka yönetimlerinde konuşmacı, danışmanlık, yazar ve kitap sahibi 25 satış
gurusunun yer aldığı Satış Guruları Platformu üyesidir. Pazarlama, satış, yöneticilik, liderlik,
iş geliştirme, proje yönetimi, yeniden yapılanma, büyüme, insan kaynakları ve çağrı merkezi
alanlarında uzmanlaşmıştır. Halen eğitim, satış, pazarlama, alternatif satış kanalları, çağrı
merkezi ve süreç yönetimleri konularında çalışmalarına devam etmekte olan Özdemir’in
sektörün önemli mecralarında yayınlanan çok sayıda makalesi ve söyleşisi bulunmaktadır.