Cazibe Merkezleri Programının Odağındaki Sektör: Çağrı Merkezleri

Cazibe Merkezleri Programının Odağındaki Sektör: Çağrı Merkezleri

Son birkaç yılda durağan bir dönem geçiren çağrı merkezi sektörü, 2017 yılına cazibe merkezleri programının getirdiği olumlu havayla girdi.

Program kapsamındaki teşvik paketi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 23 ile yatırımları cazip hale getirirken, çağrı merkezi sektörü stratejik iş alanı olarak belirlendi.

Teşviklerin sınırlandırıldığı ve çağrı merkezi işinin tehlikeli meslek sınıfına dahil edildiği bir dönem geçiren, bu nedenle yatırım ve insan kaynakları maliyetleri artan sektör için, açıklanan program hem yatırımcılar hem de belirlenen 23 il için yeni bir umut oldu.

Program kapsamında, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak cazibe merkezleri olarak belirlenirken, çağrı merkezi sektörü özelinde verilen destekler aşağıdaki gibi sıralanıyor.

1) Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.

2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

3) Personel Eğitim Desteği; İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır.

4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği; Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde), Hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

5) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

6) Yatırım Teşvik Desteği; Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

7) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Makine- teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için; Başvuru sürecinde 200 kişi istihdam etme koşulu esnetilmeli

1 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cazibe Merkezleri Programı için ön talepler Kalkınma Bankası’na yapıldı. Ancak ön talep tarihinin 27 Şubat 2017 olarak belirlenmesi ve aranan şartların sektör dinamikleri gereği kısa sürede sağlanamayacak nitelikte olması en büyük soru işareti olarak karşımıza çıkıyor.

Durağan bir dönem yaşayan çağrı merkezi sektöründe hareketlenme beklentisini arttıran Cazibe Merkezleri Projesine dair sektör temsilcilerinin öneri ve beklentilerini sayfalarımıza taşıdığımız dosyamızda, çağrı merkezi temsilcilerinin belli konularda tereddütleri olsa da genel olarak gelişimi teşvik edici ve olumlu bulduklarını gördük. Başvuru sürecinde 200 kişi istihdam etme koşulu sektör açısından en büyük zorluklardan biri olarak görünüyor. Bu aşamada öngörülen süre içinde bu şartı yerine getirme zorluğu projeye dair yeni düzenleme beklentilerini beraberinde getiriyor.

Yeni yatırımlar için avantaj sağlayan programda, mevcut yatırımı olan firmaların da belli oranlarda kapsam dahiline alınması da beklentiler arasında yer alıyor. Bu yönde bir düzenlemenin sektördeki istihdam oranına olumlu katkısı üzerinde duruluyor. Yatırımcılar için önemli maliyet avantajı sağlayan teşviklerin, dolaylı yönden hizmet kalitesini de etkilemesi bekleniyor. Gerek hem çağrı merkezleri gerekse kurumsal müşterileri açısından maliyet avantajı sağlayan teşviklerle birlikte maliyetleri düşen firmalar, enerjilerini hizmet kalitesini arttırmaya yönelik projelere yoğunlaştırabileceği öngörülüyor.