Çağrı Merkezlerinde Yaşam

Çağrı Merkezlerinde Yaşam

Çalışma sürelerinin artmasıyla birlikte, aralarında nesil farkı bulunan kişilerin bir arada çalışma oranı da artış gösterdi. Beklentileri, ihtiyaçları, motivasyonları, tutumları birbirinden farklılık gösteren bu kuşakların nasıl yönetileceği ise İK ekiplerinin gündemindeki bir soru.

Z kuşağının da iş dünyasında yerini almaya başlamasıyla beraber, artık dört kuşaklı bir işgücünün yönetimi söz konusu. Özellikte iletişim merkezleri gibi çalışan sayısının fazla olduğu sektörlerde kuşaklar arasındaki farklılıkları iyi analiz ederek, yeteneklerini geliştirmek ve bu çeşitliliği bir avantaja çevirmek büyük önem taşıyor.

Sektöre göre farklılık göstermekle birlikte, genel orana bakıldığında iş dünyasında sayısal ağırlığın Y kuşağında olduğu görülüyor. Bunu sırasıyla X, Baby Boomers ve Z kuşakları takip ediyor. Genç bir çalışan profiline sahip olan iletişim merkezlerinde ise Y kuşağı‘nın oransal ağırlığı ortalamanın üzerindeyken, bunu Z kuşağının takip etmesi dikkat çekiyor.

BU YAZIYI DERGİDE OKU